• Zonder sponsoren geen voetbal bij SC Welberg

  Zoals iedereen weet zijn de sportverenigingen grotendeels gedwongen gesloten door het kabinet als gevolg van de ontwikkelingen rondom het coronavirus. SC Welberg wordt hierdoor ook hard getroffen. Ondanks dit alles wil de vereniging graag een mooi gebaar richting haar sponsoren maken.

  Het coronavirus is helaas nog steeds onder ons. Hierdoor is het verenigingsleven op een laag pitje komen te staan en is de kantine weer gesloten. Voor iedereen die SC Welberg een warm hart toedraagt is het een triest aanzicht om Sportpark ’t Zandbaantje er zo leeg en verlaten bij te zien liggen.

  SC Welberg wordt niet alleen op sportief vlak hard getroffen, ook financieel krijgt de vereniging flinke klappen te verduren. Eerder dit jaar tijdens de 1e coronagolf werden de toegangspoorten op last van het kabinet volledig gesloten, terwijl nu de sportkantine al weken gesloten is, waardoor de vereniging een groot deel van de jaarlijkse kantine inkomsten mis loopt.

  Het Bestuur van SC Welberg heeft besloten om de ruim 125 sponsoren die de vereniging rijk is een fikse korting op de jaarlijkse sponsorfacturen te geven. Dit vanuit het idee om die sponsoren welke hard getroffen zijn door de coronacrisis, te waarderen en ze een tegemoetkoming aan te bieden. Uiteindelijk heeft men besloten om richting alle sponsoren een mooi gebaar te tonen in de vorm van een korting. Dit onder het motto ‘Samen staan wij sterk!’

  Met deze geste hoopt SC Welberg dat de ruim 125 sponsoren ook in deze moeilijke tijd zich aan de club willen blijven binden, immers zonder sponsoren is er geen bloeiende vereniging mogelijk!

  De club ziet nu al dat sponsoren die minder hard getroffen zijn door het coronavirus toch graag het volledige sponsorbedrag willen overmaken, en een aantal sponsoren heeft zelfs aangegeven nog een extra donatie te willen doen om zo SC Welberg een handje te helpen in deze bijzondere periode!

  Daar de jaarlijkse sponsoravond door de coronamaatregelen wordt afgelast wil het Bestuur van SC Welberg via deze weg haar welgemeende dank uitspreken richting alle sponsoren die aan de voetbalvereniging verbonden zijn!

  Aan alle sponsoren, leden en niet leden blijf gezond en hopelijk tot snel in betere tijden !!