• Jeugdcommissie

    Waar SC Welberg decennia lang haar wedstrijden heeft gespeeld op het voetbalveld bij ‘De Vaert’ beschikt de vereniging sinds enkele jaren over een prachtig sportcomplex aan de Hoogstraat:  "Sportpark ’t Zandbaantje". Na de ingebruikname van een kunstgrasveld en een natuurgrasveld is door vele vrijwilligers ook een prachtige accommodatie weggezet met 6 kleedlokalen, een bestuurskamer, 2  scheidsrechters-kleedkamers, toiletten en een materialenopslagruimte. Het gebouw voldoet aan de modernste eisen op gebied van beveiliging, brandmelding etc. Dit alles heeft mede geleid tot een explosieve groei van het aantal leden, vooral bij de meisjes. Van daaruit en mede ook, omdat organisatorisch de zaken op een heel andere wijze ingevuld dienen te worden dan voorheen en de KNVB, onder bepaalde voorwaarden, bereid is om ons bij te  staan bij de invulling van dit alles, is besloten dat het opstellen van een jeugdvoetbalbeleidsplan een goede zaak is en een eis en vereiste voor een stabiele en gezonde toekomst van de  vereniging en de ontwikkeling van al onze leden als individu, zowel als speler als persoon op maatschappelijk vlak. SC Welberg telt momenteel ruim 400 leden, waarvan bijna de helft uit dames en meisjes bestaat. Naast 6 seniorenteams en een zaalvoetbalteam spelen er momenteel ook 18 jeugdteams bij onze vereniging, waar, zowel bij de junioren als bij de pupillen, in elke categorie, jongens en  meisjes vrijwel evenredig zijn vertegenwoordigd.

    In de loop der jaren is echter een bepaalde vorm van werken ‘aangeleerd’ die op diverse vlakken niet altijd effectief meer genoemd mag worden. Dat wil niet zeggen dat er door de vele  vrijwilligers ‘zomaar iets wordt gedaan’, maar het ontbreekt aan een eenduidige en herkenbare lijn bij de opleiding van jeugdvoetballers. Trainingen worden veelal gegeven door enthousiaste  vaders, ex-voetballers of andere betrokkenen, maar het moge duidelijk zijn dat bij het trainen en begeleiden van jongens en meisjes die prestatief of recreatief de voetbalsport beoefenen,  meer nodig is dan enthousiasme alleen. Dit jeugdvoetbalbeleidsplan dient als handvat en houvast bij het begeleiden en opleiden van zowel jongens als meisjes waarbij talenten de kans krijgen zich te ontwikkelen en door te stromen naar het voor hen hoogst haalbare, maar waar tevens de minder getalenteerden de kans krijgen om op een sportieve en plezierige manier hun sport te  beoefenen bij de mooiste club van het land.

     Klik hier voor het Jeugdvoetbalbeleidsplan SC Welberg 2015 - 2020

    Namens SC Welberg, Stephan Jonk.