• Wijze van contributie-inning

  Voor de inning van de contributie is SC Welberg een samenwerkingsverband aangegaan met ClubCollect.

  ClubCollect neemt de administratieve verwerking van de contributie-inningen over.

  ClubCollect zal via SMS en e-mail contact opnemen met alle leden (zorg er daarom voor dat de club recente en juiste gegevens van u heeft).

  De betaalverzoeken worden verstuurd via SMS en e-mail. Door op een link te klikken komt u op uw persoonlijke betaalpagina van ClubCollect en hier kunt u uw factuur inzien, downloaden en betalen. Hier kunt u ook kiezen om uw contributie in één keer te betalen of in termijnen. De betalingen verlopen via automatische incasso of via iDEAL. Gespreid betalen kan alleen via automatische incasso.

  Een deel van uw persoonsgegevens (naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer) zal hiervoor worden verstrekt aan ClubCollect en zullen alleen zichtbaar zijn voor de penningmeester, voor ClubCollect en u als clublid. Deze verwerking is noodzakelijk ter uitvoering van het lidmaatschap van de vereniging, meer specifiek de verwerking van betalingsgegevens voor de verenigingscontributie. Deze verwerking zal plaatsvinden geheel conform de vereisten onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (artikel 8 onder b Wbp). U als clublid kunt erop

  vertrouwen dat uw gegevens veilig worden opgeslagen, niet voor andere doeleinden dan de contributiebetaling worden gebruikt en nooit aan derden worden verstrekt voor commerciële doeleinden. Meer informatie over de behandeling van persoonsgegevens door ClubCollect kunt u hier vinden. Wanneer u vragen heeft over bovenstaande neemt u dan contact op met de penningmeester.

  Voor meer informatie over ClubCollect verwijzen wij u graag naar de website www.clubcollect.com.