• Aanmelding starten

  We willen u vragen onderstaande informatie eerst goed door te lezen voordat u start met de aanmelding. Door op de knop Aanmelden te klikken kunt u starten met het invullen van de benodigde gegevens en u definitief aanmelden als lid bij SC Welberg.

 • Algemene informatie lid worden

  Om lid te worden van SC Welberg dient u zich als aspirant-lid aan te melden via onderstaand fomulier. Een lid is pas speelgerechtigd wanneer deze is aangemeld bij de KNVB, en er een bondsnummer is toegekend. Om lid te kunnen worden geldt een minimum leeftijd. SC Welberg en de KNVB delen in op geboortejaar. Dit seizoen (2023-2024) is de minimale leeftijd bij SC Welberg:

  • kinderen uit het geboortejaar 2018.

   

  Contributie:

  Voor de inning van de contributie maakt SC Welberg gebruik van de diensten van ClubCollect en SportIncas. De betaalverzoeken worden door ClubCollect verstuurd via SMS en e-mail. Door op een link te klikken komt u op uw persoonlijke betaalpagina van ClubCollect en hier kunt u uw factuur inzien, downloaden en betalen. Hier kunt u ook kiezen om uw contributie in één keer te betalen of in termijnen. De betalingen verlopen via automatische incasso, bankoverschrijving of via iDEAL. Gespreid betalen kan alleen via automatische incasso.

  De factuur kunt u elk seizoen in september verwachten met een betalingstermijn van 30 dagen.

  Bij de aanmelding bent u verplicht een geldig IBAN nummer op te geven. Het IBAN nummer gebruiken wij om na het verstrijken van de betalingstermijn de openstaande rekening via automatisch incasso te kunnen vorderen. Bij de aanmelding gaat u akkoord met het toestaan van de automatisch incasso.

  SC Welberg wil iedereen die graag wil voetballen ook kunnen laten voetballen, dat betekent ook dat als u door wat voor reden dan ook (tijdelijk) krap bij kas zit wij altijd zoeken naar een passende oplossing. Schroom daarom niet en neem contact op via info@scwelberg.nl (19 jaar en ouder) of jeugdbestuur@scwelberg.nl (t/m 18 jaar)

  Indien de openstaande factuur uiteindelijk niet tijdig wordt betaald gebruiken wij de diensten van SportIncas. Een incassobureau die in opdracht van SC Welberg met de op dat moment "onsportieve betaler" in gesprek gaat met als doel om de openstaande factuur alsnog te innen en zowel voor het lid als de vereniging een passende oplossing te zoeken. Kosten voor dit traject zijn voor het desbetreffende lid!

   

  Contributie per jaar seizoen 2023-2024:

   

  Leeftijdscategorie Geboortejaar  Bedrag 
  O6 2018  € 73,50
  O7 2017  € 73,50
  O8 2016  € 82,00
  O9 2015  € 90,50
  O10 2014  € 90,50
  O11 2013  € 96,00
  O12 2012  € 96,00
  O13 2011  € 99,00
  O14 2010  € 104,50
  O15 2009  € 104,50
  O16 2008  € 113,00
  O17 2007  € 113,00
  O18 2006  € 116,00
  O19 2005  € 116,00
  Senioren 2004 of lager  € 164,00
  Senioren 7x7 competities 2004 of lager  € 82,00
  Club van 50 leden n.v.t.  € 65,00
  35+ leden (vrijdagavond) n.v.t.  € 65,00
  Walking voetbal n.v.t.  € 65,00
  Vrijwilligers n.v.t.  €  0,00  

  Wordt u lopende het seizoen lid van SC Welberg betaald u niet de volledig som contributie maar een restant. SC Welberg maakt een berekening op basis van de week van de aanmelding en de speeldagen kalender van de KNVB betreffende het huidige seizoen. Wilt u vooraf een berekening aanvragen kan dat altijd door een mail te sturen naar info@scwelberg.nl (19 jaar en ouder) of jeugdbestuur@scwelberg.nl (t/m 18 jaar)

  Na de definitieve aanmelding en indeling binnen een team krijgt u binnen enkele dagen een factuur met het verzoek het restant van de contributie voor dat seizoen te voldoen.

   

  Foto digitale spelerspas:

  SC Welberg dient een foto te uploaden in het systeem van de KNVB. Dit is nodig ter controle bij wedstrijden. De foto moet voldoen aan onderstaande eisen en kunt u per mail sturen naar: info@scwelberg.nl

  KNVB: "Het hoeft niet een officiële pasfoto te zijn. Belangrijk is dat in alle redelijkheid verwacht kan worden dat de scheidsrechter het een goedgelijkende foto vindt. Geen zijaanzichten, geen gezichten van te grote afstand en geen petjes of zonnebrillen. En zorg voor een foto met voldoende contrast. Neem niet het risico dat de scheidsrechter je identiteit niet kan vaststellen."

   

  Boetes:

  Wanneer een speler tijdens een wedstrijd voor een overtreding wordt beboet met een gele of rode kaart, dient deze boete door het lid zelf te worden betaald. Hiervoor ontvangt hij of zij een factuur. welke binnen 30 dagen dient te worden betaald. Dit gaat net als de contributie via ClubCollect.

   

  Afmelden & overschrijvingen:

  Afmelden als lid van SC Welberg dient te allen tijde schriftelijk te gebeuren via onderstaande link:

  https://www.scwelberg.nl/lid-afmelden/

  Bij de afmelding wordt gecontroleerd of alle financiële verplichtingen zijn voldaan. Is dit niet het geval zal de afmelding niet worden verwerkt. Ook bij een overschrijving naar een andere vereniging zal een financiële blokkade worden ingesteld. Dat betekent dat desbetreffende lid pas door de KNVB overgeschreven kan worden zodra de financiële verplichtingen zijn volbracht.

  De vereniging waarnaar het lid zich wil laten overschrijven zal automatisch via het systeem van de KNVB op de hoogte worden gebracht dat de overschrijving niet kan plaatsvinden vanwege de eerder genoemde financiële blokkade.

  Een lid wat na 30 Juni of tijdens het dan reeds lopende seizoen opzegt, is voor dat jaar volgens de statuten van de vereniging de contributie voor dat lopende jaar verschuldigd, hetgeen inhoudt dat de contributie welke via automatische incasso is overgemaakt niet wordt gerestitueerd!

   

  Door verzenden van het aanmeldingsformulier:

  1. Wordt u of uw zoon/dochter aspirant - lid van SC Welberg tot deze is ingedeeld bij een team. 
  2. Verklaart u zich akkoord met de bepalingen uit de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en de Gedragscode van SC Welberg.
  3. Machtigt ondertekenaar SC Welberg de per seizoen verschuldigde contributie aan het begin van het seizoen en opgelegde boetes tijdens het seizoen automatisch van de ingevulde bank- of girorekening af te schrijven, met behoud van het recht deze afschrijving binnen dertig dagen ongedaan te maken.   
  4. Gaat u akkoord met de privacy documenten doorgenomen op www.scwelberg.nl/privacy

   

  Overige vragen?

  Neem contact op door te mailen naar info@scwelberg.nl (19 jaar en ouder) of jeugdbestuur@scwelberg.nl (t/m 18 jaar)