• Contributie vaststelling seizoen 2020/2021

    Tijdens de laatste bestuursvergadering van het seizoen 2019/2020 is besloten om de contributiemodel wat sinds 2017/2018 is vastgesteld aan te passen en de bedragen minimaal te verhogen.

    In de seizoenen na 2017/2018 is er geen verhoging van de contributie meer geweest. Het oude model was destijds gebaseerd op de toen bestaande spelvormen en speltijden. Ondertussen zijn we enkele seizoen verder en is er veel veranderd in het voetballandschap. Alle spelvormen zijn gewijzigd en hierop hebben we het model aangepast en de bedragen opnieuw geïndexeerd. Tevens is er rekening gehouden met de impact van het (covid-19) coronavirus.

    Hieronder zijn de bedragen per geboortejaar voor het seizoen 2020/2021 te vinden.