• SC Welberg zet verdere stap richting duurzaam sportpark

  De voetbalvelden op sportpark ´t Zandbaantje worden als eerste sportpark in de Gemeente Steenbergen vanaf heden verlicht met behulp van duurzame LED-verlichting. Het bestuur van de vereniging zet hierdoor wederom een stap richting een energieneutraal sportpark.

  Tijdens de algemene ledenvergadering afgelopen december stemde de aanwezige leden in met het voorstel dat vanuit het bestuur gedaan was om de huidige veldverlichting te vervangen voor energiezuinige LED-verlichting. Het bestuur is blij met het vertrouwen wat zij van de leden krijgt om zeker in deze onzekere tijden door te gaan met het duurzaam maken van Sportpark ´t Zandbaantje.

  Eerder werden door de vereniging al meerdere energiebesparende maatregelen genomen, zo is de TL verlichting in de kantine en kleedkamers vervangen voor LED verlichting, zijn er in januari vorig jaar 67 zonnepanelen op het clubgebouw geïnstalleerd, en is er een slimme thermostaat geplaatst om het gasverbruik te doen verminderen. In navolging van deze zaken wordt nu doormiddel van de plaatsing van duurzame LED-verlichting rondom de voetbalvelden een verdere stap gezet naar een energieneutraal sportpark.

  De voordelen van LED verlichting zijn groot te noemen. Zo geven de lampen een betere lichtopbrengst, is de gehele installatie nagenoeg onderhoudsvrij, en zal het licht overlast voor de aangelegen woningen verminderen omdat er minder lichtverstrooiing zal plaatsvinden.

  Het grootste voordeel wordt echter gehaald uit de elektriciteitsbesparing die de LED- verlichting met zich meebrengt, ten opzichte van de oude lampen kan dit oplopen naar 75% minder elektriciteitsverbruik. Deze besparing komt mede tot stand omdat de verlichting via een digitale app bediend kan worden, hierdoor kan de LED-verlichting naar behoefte gedimd worden, en is het mogelijk om maar een enkel gedeelte van het veld te verlichten als de velden niet geheel gebruikt worden.

  In het kader van de verduurzaming van het sportpark is dit een flinke slag die gemaakt wordt, ook financieel levert dit een flinke besparing van ca €4000 per jaar op!

  Door Rabobank Zuidwest-Brabant is een mooie donatie gedaan van €4000 om de plaatsing van LED-verlichting rondom de voetbalvelden te ondersteunen. Rabobank Zuidwest-Brabant stimuleert en steunt graag de lokale gemeenschap en mede daardoor is het voor SC Welberg mogelijk om de nieuwe verlichting geheel uit eigen middelen te bekostigen. De vereniging is Rabobank Zuidwest-Brabant dan ook zeer erkentelijk voor deze gulle donatie!

  De werkzaamheden die door Twelve Lighting uitgevoerd worden zijn in volle gang. De LED-verlichting rondom het natuurgrasveld is inmiddels geheel operationeel, in navolging hiervan zal de oude verlichting op het kunstgrasveld halverwege mei vervangen zijn, waarna de vereniging met trots kan zeggen dat zij wederom een verdere stap richting een energieneutraal Sportpark ’t Zandbaantje gemaakt heeft!