• Hoe gaat SC Welberg om met afgelastingen

  Beste leden, trainers, leiders en ouders/verzorgers

  In het laatste speelweekend van 2022 (17/18 december) zijn veel wedstrijden zowel thuis als uit afgelast door vooral de vorst waardoor velden onbespeelbaar waren.

  Vanaf maandag 12 december zijn er gedurende die week tientallen vragen bij de wedsecretaris binnengekomen en bij andere jeugd en algemeen bestuursleden.

  Deze vragen gingen vooral over de thuiswedstrijden en of die wel door zouden gaan en waarom dan wel of juist niet.

  Dit heeft helaas ook geleid, vanuit een enkeling, tot veel onbegrip omdat men niet direct een bevredigend en helder antwoord kregen.

  Thuiswedstrijden

  Doormiddel van deze bericht willen wij duidelijkheid verschaffen in het proces tot het bepalen of een wedstrijd wel of niet door kan gaan.

  Door te klikken op de volgende link vinden jullie een doorstroomschema: Schema wordt mijn wedstrijd afgelast ja of nee”

  Dit schema geeft weer hoe wij als vereniging omgaan, conform de regelgeving vanuit de KNVB, met een wedstrijd en of deze, en dan vooral wanneer, afgelast gaat worden.

  Het motto vanaf 2023 is daarom: Tot 2 uur voor mijn thuiswedstrijd kan deze doorgaan of afgelast worden!

  Het heeft dus geen enkele meerwaarde meer om enkele dagen voordat de wedstrijd gespeeld wordt te vragen of de wedstrijd doorgaat ja of nee en waarom dan wel of niet.

  Nu begrijpen wij dat hoe eerder teams weten of een wedstrijd doorgaat hoe fijner dat is om te weten. Dit zodat er andere planningen kunnen worden gemaakt.

  Echter is het zo dat door zo lang mogelijk te wachten er juist meer kans ontstaat dat een wedstrijd alsnog door kan gaan of dat een veld alsnog gedeeltelijk bespeelbaar wordt verklaard.

  Een simpel voorbeeld is dat het geregeld voorkomt dat een andere wedstrijd door bijvoorbeeld te weinig spelers van een ander team toch niet door kan gaan waardoor, door te schuiven in de accommodatie planning, alsnog door een ander team gespeeld kan worden.

  Uitwedstrijden

  Ook zijn er gedurende de eerdergenoemde week ook veel vragen binnengekomen over uitwedstrijden. Op uitwedstrijden hebben wij als vereniging geen invloed. Iedere vereniging heeft zijn eigen proces en bepaald, conform KNVB regelgeving, wanneer er iets wordt afgelast en wanneer niet. Vaak wordt de vraag wel eens gesteld hoe het kan dat andere verenigingen eerder afgelasten dan dat wij dat doen. Wij hebben als vereniging de luxe dat we zelf vanuit de gemeente mogen bepalen of een wedstrijd door mag gaan. Dat vertrouwen is vanuit de gemeente Steenbergen ons gegund met als afspraak dat we goed nadenken over het feit dat vooral veld 2 langer mee moet dan 1 specifiek weekend. Veel andere verenigingen binnen andere gemeenten hebben deze luxe niet en daar is een zogenaamde gemeentelijk consul. Dit is iemand die vanuit de gemeente bepaald of er wel of niet op een veld of compleet sportpark gevoetbald kan worden conform een 27 pagina’s dik document vanuit de KNVB wat bepaald of een veld bespeelbaar is niet.

  Wij hopen als vereniging door dit te communiceren dat bij een volgende keer dat we een weekend krijgen waarbij veel afgelastingen plaats kunnen vinden er meer begrip ontstaat over hoe wij tot bepaalde beslissingen komen. Ook roepen wij vooral ouders op om vragen te stellen aan de trainers/leiders en niet rechtstreeks contact te zoeken met de wedstrijdsecretaris of leden van het (jeugd)bestuur. Trainers/leiders roepen wij vooral op om goed naar het schema te kijken en ondanks dat we begrijpen dat jullie zo snel mogelijk willen weten of er gevoetbald kan worden wij het motto gaan hanteren: Tot 2 uur voor mijn thuiswedstrijd kan deze doorgaan of afgelast worden!

  Hopende jullie allen hiermee zo voldoende te hebben geïnformeerd!

  Namens het algemeen bestuur, wedstrijdsecretaris en verenigingsconsul,