• Aangepaste activiteiten n.a.v. overlijden Loes Baselier